Ganesha Chaturthi

Sharing ‘a Ganesha art in Om’ and medicinal properties of Durva (Bermuda grass) on the occasion of Ganesha Chaturti. Also shared my thoughts about Advaita tatwa in Lord Ganesha’s birth history. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾದ್ರಪದಶುಕ್ಲ ಗಣೇಶಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ಟ್ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಣಪ. Happy Ganesha Chaturthi. This is a pencil art of Lord Ganesha in Om.…

Continue reading

Atalji – ಅಜಾತಶತ್ರು ಅಟಲ್

A pencil drawing of former Prime Minister of Bharat, a renowned poet, Shri Atal Bihari Vajpayee. ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ – ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಅವರದ್ದು, ಅವರಿನ್ನೂ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಅಟಲ್ ಅವರ ಅಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ೧೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ  ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ. This portrait of Shri Atalji was drawn 12 years back (2001) when I…

Continue reading